ProtonVPN vs NordLayer

보안 및 개인 정보 보호
보안 및 개인 정보 보호
256-bit AES 암호화
True
True
무로그 정책
True
False
RAM에서 실행되는 서버 (하드 드라이브에 데이터가 기록되지 않음)
False
False
킬스위치
True
True
5/9/14 아이즈 동맹 외부에 위치한 국가
True
False
Warrant Canary
True
False
분할 터널링
True
False
전용 IP 서버
False
True
기능
기능
WireGuard 지원
False
False
OpenVPN 지원
True
False
Onion over VPN 서버
True
False
토렌트
True
False
3,000개 넘는 서버
True
False
50개 넘는 다양한 서버 위치
True
False
모바일 엡
True
False
환불 보장
True
False
무료 버전
True
False
호환성
호환성
윈도우즈
True
False
안드로이드
True
False
iOS
True
False
맥OS
True
False
리눅스
True
False
Fire OS
True
False
라우터 지원
True
False
스트리밍
스트리밍
Netflix US 차단 해제
True
False
Netflix UK 차단 해제
True
False
BBC iPlayer 차단 해제
False
False
Hulu 차단 해제
False
False
Amazon prime 차단 해제
True
False
HBO Go 차단 해제
True
False
Disney+ 차단 해제
True
False
고객 지원
고객 지원
라이브 채팅
False
False
이메일 티켓 시스템
True
False
이메일 지원
True
False
검색 가능한 도움말 문서 및 가이드
True
False
전화 지원
False
False
지불 방법
지불 방법
주요 신용카드(마스터 카드, 비자, 아메리칸 익스프레스)
True
False
페이팔
True
False
아마존페이
False
False
Mint
False
False
구글페이
False
False
암호화폐
True
False
알리페이
False
False
선불카드
False
False
Sofort
False
False
UnionPay
False
False
Yandex Money
False
False
지역 검열을 우회
지역 검열을 우회
중국에 사용 가능
False
False
러시아에 사용 가능
False
False
터키에 사용 가능
False
False
아랍에미리트에 사용 가능
False
False
이란에 사용 가능
False
False
브라우저 확장
브라우저 확장
크롬
True
False
파이어폭스
True
False
사파리
True
False
Microsoft Edge
True
False
오페라
True
False